وزارتخانه
۱۹۵ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته 4 مرداد 1399
۱۹۵ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

۱۹۵ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

19 دی: سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرد.