وزارتخانه
برق وزارتخانه‌های پر مصرف قطع شد 23 دی 1399
برق وزارتخانه‌های پر مصرف قطع شد

برق وزارتخانه‌های پر مصرف قطع شد

19 دی: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به تشکیل تیم مشترک این شرکت و شرکت گاز برای پایش مصرف اعلام کرد: برق تعدادی از وزارتخانه‌های پر مصرف قطع شد.