خبر اول
وزارت خارجه آمریکا، حادثه سایت هسته‌ای نطنز
خبری یافت نشد.