خبر اول
وزارت دادگستری آمریکا، مصادره‌، نفتکش‌های ایرانی
خبری یافت نشد.