پارلمان پاکستان
مهاجری: با اطلاع می‌گویم قرار است از ظریف انتقام بگیرند 17 آبان 1399
مهاجری: با اطلاع می‌گویم قرار است از ظریف انتقام بگیرند

مهاجری: با اطلاع می‌گویم قرار است از ظریف انتقام بگیرند

19 دی: محمد مهاجری از برنامه تندروها برای انتقام گرفتن از ظریف خبر داد.