پاپ فرانسیس
آیت الله امینی؛ فقیهی مجاهد، سیاستمداری پارسا 17 خرداد 1399
آیت الله امینی؛ فقیهی مجاهد، سیاستمداری پارسا

آیت الله امینی؛ فقیهی مجاهد، سیاستمداری پارسا

مرحوم آیت الله ابراهیم امینی در زمره شخصیت های تاثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی بود که اهالی سیاست او را به عنوان سیاستمداری مصلح، متین، معتدل، اخلاق گرا، وحدت بخش، همراه امام و رهبری و حوزویان نیز ایشان را فقیه و مجتهدی حکیم، درد آشنا، پارسا، مجاهد، متقی، متواضع، ساده زیست و متعهد و خدوم می شناسند.