پایگاه نظامی آمریکا
هدیه انتخاباتی کشورهای عربی به ترامپ به روایت محسن رضایی 24 شهریور 1399
هدیه انتخاباتی کشورهای عربی به ترامپ به روایت محسن رضایی

هدیه انتخاباتی کشورهای عربی به ترامپ به روایت محسن رضایی

19 دی: محسن رضایی نوشت: برقراری روابط با صهیونیست‌ها، هدیه انتخاباتی برخی کشورهای عربی به ترامپ، از خون و جیب فلسطینی‌ها و خنجر از پشت به یکپارچگی و آرمان‌های امت اسلامی است که رژیم صهیونیستی را به ادامه طرح های اشغالگری (فرایند الحاق و یهودی سازی قدس شریف) تشویق می کند