پدرزن
اطلاعات جدید از کشتی حامل محموله نیترات آمونیوم به بندر بیروت 23 مرداد 1399
اطلاعات جدید از کشتی حامل محموله نیترات آمونیوم به بندر بیروت

اطلاعات جدید از کشتی حامل محموله نیترات آمونیوم به بندر بیروت

19 دی: ناخدای کشتی‌ حامل محموله نیترات آمونیوم به بندر بیروت لبنان گفت که خدمه و ناخدای کشتی در ترکیه به دلایل نامعلومی تغییر پیدا کرد و بعد از توقیف کشتی، نه مالک کشتی و نه مالک آن هیچ یک، سراغ آن‌ها را نگرفتند.