خبر اول
پدرزن
بن سلمان پدر زن خود را بازداشت کرد 20 اسفند 1399
بن سلمان پدر زن خود را بازداشت کرد

بن سلمان پدر زن خود را بازداشت کرد

19 دی: به گزارش یک منبع آگاه ولیعهد سعودی، عمو و پدر زن خود را به بهانه مسائل امنیتی تحت بازداشت خانگی قرار داده است.