پرداخت مطالبات
آزمایش واکسن کرونا در آمریکا متوقف شد 22 مهر 1399
آزمایش واکسن کرونا در آمریکا متوقف شد

آزمایش واکسن کرونا در آمریکا متوقف شد

19 دی: آزمایش واکسن کرونا ساخت شرکت دارویی «جانسون اند جانسون» در آمریکا به دلیل بیمار شدن یکی از داوطلبان این آزمایش متوقف شد.