پروژه کارت ملی هوشمند
عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته ای بازداشت شد 15 تیر 1399
عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته ای بازداشت شد

عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته ای بازداشت شد

19 دی: يک منبع آگاه قضایی، خبر بازداشت "محمد سعیدی" عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته ای را به اتهام فساد مالی تایید کرد.