کاشی-و-سرامیک
صادرات کاشی و سرامیک ایرانی به ۱۵۰ کشور 27 دی 1401
صادرات کاشی و سرامیک ایرانی به ۱۵۰ کشور

صادرات کاشی و سرامیک ایرانی به ۱۵۰ کشور

19 دی: رییس انجمن کاشی و سرامیک تزئینی ایران گفت: کاشی و سرامیک ایرانی به ۱۵۰ کشور جهان صادر و در این میان ۸۰ درصد صادرات به پاکستان و عراق انجام می‌شود.

عراق، خریدار اصلی کاشی و سرامیک ایران 2 مهر 1401
عراق، خریدار اصلی کاشی و سرامیک ایران

عراق، خریدار اصلی کاشی و سرامیک ایران

19 دی: رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران ضمن توضیح جزئیات برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی، گفت: ۷۰ درصد صادرات کاشی و سرامیک ایران به عراق است، اما برای اینکه این بازار صادرات به سرنوشت سیمان دچار نشود، شیوه‌های صادرات باید تغییر کند.