کتاب کودک
 پیگیری قضایی ادعای جنجالی میرسلیم علیه قالیباف 2 مرداد 1399
پیگیری قضایی ادعای جنجالی میرسلیم علیه قالیباف

پیگیری قضایی ادعای جنجالی میرسلیم علیه قالیباف

19 دی: دستیار سیاسی محمدباقر قالیباف از پیگیری دستگاه قضا درخصوص آنچه که او، آن را «تهمت ناروا» نامیده، خبر داده است.