خبر اول
کره شمالی، کره جنوبی، پیونگ یانگ
خبری یافت نشد.