کشتی فرنگی
توصیه مهم دولت به بورس بازان 27 مرداد 1399
توصیه مهم دولت به بورس بازان

توصیه مهم دولت به بورس بازان

19 دی: رییس دفتر رییس جمهور گفت: توصیه دولت به فعالان ‎بورس و مردمی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، این است که هیجانی تصمیم نگیرند.