کشت خشخاش
محدودیت‌های کرونایی شامل چه مشاغلی می‌شود+ جدول مشاغل 17 آبان 1399
محدودیت‌های کرونایی شامل چه مشاغلی می‌شود+ جدول مشاغل

محدودیت‌های کرونایی شامل چه مشاغلی می‌شود+ جدول مشاغل

19 دی: کاهش تماس‌ها و قطع زنجیره انتقال یکی از مهم ترین راهبردهای پیشگیری و کنترل همه گیری بیماری‌های واگیر از جمله همه‌گیری کووید ۱۹ است.