19dey | وب سایت 19دی

کشف مومیایی
جهانگیری: مسائل کشور با سوزاندن فرصت‌ها قابل حل نیست 26 آبان 1399
جهانگیری: مسائل کشور با سوزاندن فرصت‌ها قابل حل نیست

جهانگیری: مسائل کشور با سوزاندن فرصت‌ها قابل حل نیست

19 دی: معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر راهبرد عزت، حکمت و مصلحت برای ارتباط و تعامل با کشورهای دیگر تأکید کرده اند، گفت: اگر در چنین مقطعی از این راهبرد استفاده نکنیم پس چه زمانی استفاده خواهیم کرد، مسائل کشور با سوزاندن فرصت‌ها قابل حل نیست.