کلایو سینکلر
مسئولان لیبی می‌گفتند به شرطی موشک می‌دهیم که عربستان را بزنید 6 مهر 1399
مسئولان لیبی می‌گفتند به شرطی موشک می‌دهیم که عربستان را بزنید

مسئولان لیبی می‌گفتند به شرطی موشک می‌دهیم که عربستان را بزنید

19 دی: وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: در سفر به لیبی، مسئول مهمات لیبی گفت برای دادن موشک یک شرط دارم و آن این است که یک موشک را به عربستان بزنید.