کمیته امداد
تصمیم دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی به روایت جهانگیری 1 اردیبهشت 1399
تصمیم دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی به روایت جهانگیری

تصمیم دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی به روایت جهانگیری

معاون اول رئیس جمهوری در پیام اینستاگرامی نوشت: ارز ٤٢٠٠ تومانی برای حفاظت از زندگی و معیشت مردم و فقط برای تامین چند قلم کالای اساسی اختصاص پیدا می‌کند.