کمیسیون فرهنگی
اینترنت در فضای شبکه شاد رایگان می‌شود 30 فروردین 1399
اینترنت در فضای شبکه شاد رایگان می‌شود

اینترنت در فضای شبکه شاد رایگان می‌شود

رییس مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش گفت: استفاده از اینترنت در فضای شبکه شاد به زودی برای معلمان و دانش‌آموزان رایگان می شود.