19dey | وب سایت 19دی

کمیک استریپ
تست های ۲۰ دقیقه ای کرونا؛بزودی/قرنطینه مبتلایان در هتلها و مسافرخانه ها 26 آبان 1399
تست های ۲۰ دقیقه ای کرونا؛بزودی/قرنطینه مبتلایان در هتلها و مسافرخانه ها

تست های ۲۰ دقیقه ای کرونا؛بزودی/قرنطینه مبتلایان در هتلها و مسافرخانه ها

19 دی: وزیر بهداشت درباره ضرورت اعمال محدودیت های جدید جهت مقابله با کرونا گفت: اجرای محدودیتها از اول آذرماه، گرچه دیر است اما مغتنم است که این وضعیت اورژانسی را هرچه زودتر دریابیم. اگر قرار است محدودیت ها درست اجراشود اما با تاخیر، ما ترجیح می‌دهیم تا اینکه با عجله و شکسته و نیم‌بند اجرا شود.