خبر اول
کومور
هفت صیاد ایرانی که در کمور گیر افتاده بودند، آزاد شدند 21 فروردین 1400
هفت صیاد ایرانی که در کمور گیر افتاده بودند، آزاد شدند

هفت صیاد ایرانی که در کمور گیر افتاده بودند، آزاد شدند

19 دی: سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از آزادی هفت صیاد ایرانی خبر داد که در سواحل کمور دچار طوفان شده بودند.