کی یف
دعوت از نیروهای داوطلب برای مراقبت از کرونایی‌های بستری 29 تیر 1399
دعوت از نیروهای داوطلب برای مراقبت از کرونایی‌های بستری

دعوت از نیروهای داوطلب برای مراقبت از کرونایی‌های بستری

19 دی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از نیروهای داوطلب برای کمک به تیم درمانی بیمارستان‌ها برای مراقبت‌های اولیه از بیماران بستری دعوت به همکاری کرد.