گردانهای قسام
صادرات فرش ایرانی به صفر رسیده است 8 شهریور 1399
صادرات فرش ایرانی به صفر رسیده است

صادرات فرش ایرانی به صفر رسیده است

19 دی: رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستبافت گفت: صادرات فرش دستبافت از سال گذشته با کمبودهایی روبرو بوده و با بروز بیماری کرونا، متاسفانه صادرات فرش به صفر رسیده است.