خبر اول
گوانتانامو
درخواست اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از بایدن برای تعطیلی گوانتانامو 15 مرداد 1400
درخواست اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از بایدن برای تعطیلی گوانتانامو

درخواست اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از بایدن برای تعطیلی گوانتانامو

19 دی: شماری از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا از جمله رهبران کمیته‌های خدمات مسلح، امور خارجه و اطلاعات از جو بایدن رئیس جمهوری این کشور خواستند زندان نظامی گوانتانامو را بی درنگ تعطیل کند.