یادگار امام
تمامی امکان ورزشی کشور برای برگزاری کنکور در اختیار وزارت علوم قرار می‌گیرد 12 مرداد 1399
تمامی امکان ورزشی کشور برای برگزاری کنکور در اختیار وزارت علوم قرار می‌گیرد

تمامی امکان ورزشی کشور برای برگزاری کنکور در اختیار وزارت علوم قرار می‌گیرد

19 دی: تمامی اماکن ورزشی سراسر کشور برای برگزاری کنکور سراسری به به دستور وزیر ورزش و جوانان در اختیار وزارت علوم و سازمان سنجش قرار می‌گیرد.