وضعیت امروز اگر ادامه یابد خطر دوباره گسترش کرنا قطعا در مقابل شهروندان قم خواهد بود

نه فاصله اجتماعی  نه هوشمند

 

 طرح فاصله اجتماعی هوشمند در اغلب استان های کشور از جمله در قم به اجرا گذاشته شد

گشت وگذاری کوتاه در قم بوضوح نشان می دهد که از طرح مذکور هیچ خبری نیست وهمه ارتباطات به حالت عادی باز گشته است.

اگر ماسک روی صورت برخی شهروندان نبود . رفتارها وضواهر تفاوتی با گذشته نداشت .

با برخی مغازه داران موضوع  فاصله اجتماعی هوشمند و لزوم رعایت دستورالعمل های مربوطه را مطرح کردیم. هیچ خبری از پروتکل صنفی نداشتند و می گفتند چیزی به ما ابلاغ نشده است. حتی از لزوم ثبت نام در سامانه اطلاعی نداشتند

وضعیت امروز اگر ادامه یابد  خطر دوباره گسترش  کرنا قطعا در مقابل شهروندان قم خواهد بود/19دی

  • نویسنده :
  • منبع :