"/>

خواننده گرامی، چنانچه علاقمنديد برای مدیریت اين پایگاه خبری، پيام يا پيشنهادی ارسال نمائيد لطفا با ما تماس بگيريد. پست الکترونیکی: qom19dey@gmail.com تلفن‌های تماس: 37735555 - 025 فاکس: 37848425 - 025

025-37735555  

37848425 - ۰۲۵  

قم - خیابان دورشهر (شهیدان فاطمی) کوچه 19 پلاک 7  

qom19dey@gmail.com  

تماس با ما