"/>
خبر اول

خواننده گرامی،چنانچه علاقمنديد برای دست اندرکاران اين سايت خبری، پيام يا پيشنهادی ارسال نمائيد لطفا با ما تماس بگيريد.پست الکترونیکی: qom19dey@gmail.comتلفنهای تماس:دفتر 19دی : 37735555 - 025فاکس: 37848425 - 025

025-37735555  

37848425 - ۰۲۵  

قم - خیابان دور شهر (شهیدان فاطمی) کوچه 19 پلاک 7  

qom19dey@gmail.com  

تماس با ما