19 دی: وزیر ارتباطات در پاسخ به فردی که برایش آرزوی مرگ کرد نوشت: این یادآوریت خیلی ارزشمند بود. انسان یادش بمونه که میمیره طغیان نمیکنه، به مردم ظلم نمیکنه.

محمد جواد آذری جهرمی در پاسخ به فردی که برایش آرزوی مرگ کرد نوشت: مرگ میاد، چه بخواهیم چه نخواهیم. خبر مرگ من هم یه روزی میاد. اتفاقا این یادآوریت خیلی ارزشمند بود. انسان یادش بمونه که میمیره طغیان نمیکنه، به مردم ظلم نمیکنه، برا دو روز مسئولیت دنیا، به هر شیوه‌ای متوسل نمیشه. دمت گرم حاجی

پاسخ آذری جهرمی به فردی که برایش آرزوی مرگ کرد

  • نویسنده :
  • منبع :