19 دی: شایعه کردند که اصفهانی به کالیفرنیا رفته و برای رضاخان آهنگ خوانده است.

 

 

  • نویسنده :
  • منبع :