این چند روز خبرهای جالبی به گوش رسید. از سکولار بودن ویروس کرونا، تا درمان عضو هیئت رئیسه مجلس با روغن بنفشه، از تفاوت حکم ماسک زدن بین زن و مرد تا کشف خلال دندان به نام امام رضا که با بی حیایی نام مبارک آن امام دنبال خلال آورده می شود.

اندکی پیش از آن هم، نمونه‌هایی از مجلس جدید و اظهاراتی که داخل آن شد به گوش خورد. به نظرم، این مباحث ادامه خواهد داشت و باز اظهاراتی و اتفاقاتی از این نوع بدست خواهد آمد. این امر غریبی نیست.

کسانی که این باورها را دارند، طبیعی است که همان‌ها را ابراز کنند که از کوزه همان برون تراود که در اوست.

این قصه‌ها، ما را به یاد دوران احمدی‌نژاد می‌اندازد که از این قبیل مطالب زیاد بود و هر روز نمونه‌های تازه‌ای سر زبان‌ها بود.

خاطرم هست می‌گفت ما کسانی را داریم که وقتی روی زمین نگاه می‌کنند، می‌فهمند چه معادنی در زیر آن هست. آن وقت ها یادداشتی نوشتم با عنوان اداره کشور با استخاره امکان پذیر نیست.

البته، وقتی ماجرای آن دختر و انژری هسته‌ای به میان آمد، من یکی فهمیدم که دست کم او به این حرف‌ها مطلقا اعتقادی نداشت. بعد که ت... پ را دیدم، قدری خیالم بابت این اعتقاد راحت‌تر شد.

اما حالا البته اینها، بنده های خدا، به این حرفها باور دارند. به مراجع بزرگوار مملکت عرض می‌کنم که این خاطرات از روزگار شما می‌ماند و بعدها کتاب‌ها در باره رواج این نوع نگاه‌ها در عصر و زمان شما نوشته می‌شود.

دست کم گاهی گوشه چشم انتقادی به این مطالب داشته باشید، همان اندازه که مرحوم آیت الله بروجردی داشت. این قبیل مطالب، نقش مهمی در سست کردن باورهای دینی جوانان دارد.

در واقع، این رویه، هم علم را مسخره می‌کند و هم دین را. در این میانه، سیاست راه خودش را می‌رود و خیلی به این مسائل جز در حد منافع اقتصادی و سیاسی مملکت و فوایدی که از آن می‌برد، و اسمش را رعایت مصالح امت می‌گذارد، کاری ندارد. این طینت سیاست است و گریزی از آن نیست.

  • نویسنده : رسول جعفریان
  • منبع :