19 دی: یکی از مراجع تقلید، در پاسخ به یک استفتاء،نظر خود را در باره حضور مردم در مراسم عزاداری امام حسین در ماه محرم بیان کردند.

متن سؤال و پاسخ این مرجع تقلید به این شرح است:

  • نویسنده :
  • منبع :