19 دی: دبیر شورای عالی امنیت ملی راه برون رفت از چالش‌های موجود را مقاومت فعال و همبستگی ملی دانست.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی با هشتگ های مقاومت فعال و همبستگی ملی نوشت: جلوگیری از همکاری راهبردی ایران با شرق و تداوم وابستگی اقتصاد ملی به نفت، مبنای قبض و بسط سیاسی غرب نسبت به کشور ماست. ایران مدت‌هاست تصمیم به این دو کار گرفته و با مقاومت فعال و  همبستگی ملی از چالش‌های موجود عبور خواهد کرد.

  • نویسنده :
  • منبع : خبرآنلاین