19 دی: عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت تمرکز بر روستاها به عنوان کانون های اصلی کشاورزی، گفت: نباید به روستاها نگاهی قدیمی و ایستا داشته باشیم بلکه باید بکوشیم سطح زندگی در روستا و منطق روستانشینی را ارتقا ببخشیم

آیت الله احمد مبلغی در پنجمین نشست هیات اندیشه ورز کشاورزی با عنوان وضعیت جمعیت حال و آینده بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: برقراری و مانایی نسل بدون کشاورزی (و غذای حاصل از آن)، و توسعه کشاورزی بدون جمعیت فعال، امکان پذیر نمی‌باشد.

وی ادامه داد: راه ایجاد جمعیت مطلوب و جوان برای ایران اسلامی، از درون توجه به مشکلات، پدیده ها و مسائل اجتماعی نسل کنونی عبور می کند.

حرث و نسل در قرآن کریم

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اين كه در قرآن کریم دو مقوله «الْحَرْثَ» و «النَّسْل» (نسل و کشاورزی) به هم گره خورده اند، گفت: مقوله جمعیت چیزی جدای از نسل نیست و بعد حجمی و کمی آن را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: قرار گرفتن این دو واژه در کنار هم در آیه، حاکی از تلازم و به هم پیوستگی سرنوشت آنها است و این سرنوشت هم از حیث فساد و اختلال است و هم از حیث توسعه و پیشرفت می باشد؛ به این معنا که در هر کدام فساد یا توسعه رخ دهد بر وضعیت دیگری تاثیر می گذارد.

وی ادامه داد: به بیان دیگر، برقراری و مانایی نسل بدون کشاورزی و غذای حاصل از آن امکان پذیر نیست و ایجاد و توسعه کشاورزی نیز بدون نسل و جمعیت فعال و پویا امکان پذیر نمی باشد.

آیت الله مبلغی یادآورشد: از اینجا می توان پی برد که یک رابطه متقابل و متبادل بین کشاورزی و نسل برقرار است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: وقتی جمعیت و کشاورزی یک رابطه اساسی و هم افزا با هم دارند به گونه ای که تضعیف ویا تقویت سرنوشت یکی بر سرنوشت دیگری تاثیرگذار است، باید مطالعات راهبردی لازم در این زمینه صورت پذیرد و سپس مورد اتخاذ و اجرا قرار گیرد.

ضرورت نسل شناسی

آیت الله مبلغی با بیان اینکه نسل، عامل و حامل افزایش و رشد جمعیت است، گفت: به همین دلیل حرکت به سمت شناسایی نسل کنونی و تقویت انگیزه ها در آن ضروری است تا این نسل بتواند و بخواهد، درون خود نسل جوان بعدی را بسازد.

وی ادامه داد: راه ایجاد جمعیت مطلوب و جوان برای ایران اسلامی ( که محل توجه و اهتمام جدی مقام معظم رهبری است) از درون توجه و تلاش معطوف به مسائل و حل مشکلات اجتماعی نسل حاضر عبور می‌کند.

وی افزود: یکی از بخش های اساسی نسل شناسی، جوان شناسی معاصر است به این معنا که تا با اقتضائات جوانی، نگاه های جوانی، مطالبات جوانی، و درک و ادبیات جوانی آشنایی حاصل نشود، نمی‌توان با جوانان ارتباط برقرار کرد و نمی توان آنها را در فرآیند های اجتماعی حضور فعال و مسئولانه بخشید.

فساد نسل در قرآن

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: وقتی قرآن کریم از فساد در نسل سخن به میان می آورد، هر فرایند و روندی که به از دست رفتن امکانات نسلى، فرصت های نسلی، مسئولیت پذیری نسلى و فعالیت هاى نسلى، منجر شود مصداق فساد در نسل است.

آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: اگر نسلی سرزنده و دارای انگیزه های کافی نباشد، نمی تواند امانت الهی، يعني سرمایه های اساسی انسانی و طبیعی خود -از جمله کشاورزی- را به نسل بعدی بسپارد، بلکه حتى نمی‌تواند مسئولیت خود را در نسل سازی مطلوب با جمعیت درست و متوازن را به انجام برساند.

وی با اشاره به اینکه بحث جمعیت جزء و تابعی از مطالعات نسل شناسی است، گفت: اگر به گونه درست و جامع، نسل شناسی نداشته باشیم و ندانیم که نسل کنونی چه نسلی است؟ چه می خواهد و در چه مسیری قرار دارد؟ به صورت طبیعی موثر و موفقیت آمیز نخواهد بود.

آیت الله مبلغی افزود: ما بعد از شناسایی نسل، باید تمام تلاش خود را برای ایجاد پویایی، شکوفایی و رشد این نسل بر اساس آموزه های دینی و نگاه های تخصصی انجام دهیم.

روستاها نقطه های کانونی کشاورزی

آیت الله مبلغی با اشاره به ضرورت تمرکز بر روستاها به عنوان کانون های اصلی کشاورزی، گفت: نباید به روستاها نگاهی قدیمی و ایستا داشته باشیم بلکه باید بکوشیم سطح زندگی در روستا و منطق روستانشینی را ارتقا ببخشیم که در این صورت، ضمن تقلیل و تضعیف پدیده مهاجرت از روستا، روستاها می‌توانند نقش طبیعی و لازم را در قبال کشاورزی و توسعه آن ایفا کنند.

وی افزود: این مهم از رهگذر ایجاد جاذبه های لازم در روستاها با بهره‌گیری از امکانات طبیعی آن ها همچون فعال کردن قابلیتهای توریستی و تقویت زمینه‌های اشتغال فراهم می آید.

رابطه جمعیت و کشاورزی

وی ادامه داد: باید رابطه میان جمعیت و کشاورزی را به صورت علمی و فنی مورد بحث قرار دهیم و با مطالعات میدانی و با کمک آمار و اطلاعات، مشخص کنیم که کشاورزی و جمعیت نسبت به هم چه اندازه و چگونه سهم دارند.

ازدواج به مثابه عامل افزایش جمعیت

وی با اشاره به عامل بودن ازدواج برای افزایش و رشد جمعیت، گفت: نباید در نگاهى جداانگار، پدیده ازدواج را به صورت بریده از پدیده ها، مشکلات و مسائل اجتماعی ببینیم، بلکه از آنجا که ازدواج نقطه شروع زندگی در یک بستر اجتماعی است، انگیزه های جوانان برای اقدام به آن تحت تاثیر مسائل زندگی و تصویری که از آن برایشان شکل می پذیرد، قرار می گیرد.

  • نویسنده :
  • منبع :