19 دی: حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان در سال ۹۹ اظهار نظرها، انتقادها و البته حواشی زیادی را به دنبال داشت. برخی از هنرمندان کارتونیست نیز با کشیدن طرح‌هایی انتقاد خود را نسبت به این موضوع با زبان هنر مطرح کردند.

 اثر بزرگمهر حسین‌پور

 اثر محمدرضا میرشاه ولد

 اثر مهدی احمدیان

  • نویسنده :
  • منبع :