19 دی: محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، امروز در توئیتی از دیدار با فرزندان و نزدیکان آیت الله صانعی توضیحاتی داد.

محسن هاشمی در این باره در توئیتی نوشت: در دیدار با فرزندان و نزدیکان آیت الله صانعی، ضمن عرض تسلیت فقدان این مرجع آزاده، خاطرات ارادت ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی به ایشان و محبت متقابل ایشان مرور شد.

وی اضافه کرد: امید است نگاه پویا و روزآمد فقهی این شاگرد برجسته امام خمینی برای حل مسائل جامعه تداوم یابد.

 

  • نویسنده :
  • منبع :