19 دی: وزیر رفاه از شناسایی کودکان محروم از تحصیل توسط وزارت رفاه خبر داد و گفت: پیامکی با سرشماره vezart-refa به والدین آنها ارسال می‌شود؛ به امید روزی که هیچ کودک ایرانی، از تحصیل باز نماند.

محمد شریعتمداری در  صفحه شخصی خود نوشت: "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،کودکان محروم از تحصیل را شناسایی می‌کند تا به چرخه آموزش باز گردند.

پیامکی با سرشماره vezart-refa به والدین آنها  ارسال می‌شود؛ به امید روزی که هیچ کودک ایرانی، از تحصیل باز نماند."

  • نویسنده :
  • منبع :