19 دی: مشاور علی لاریجانی در خصوص برخی اخبار مبنی بر تشکیل ستاد های انتخاباتی لاریجانی در استان ها با حضور نمایندگان ادوار گفت: بنده در جریان این موضوع نیستم و فکر نمی کنم این اتفاق صورت گرفته باشد چرا که اگر چنین کاری انجام شده باشد آقای لاریجانی حتما ما را در جریان قرار می داد.

منصور حقیقت پور، نماینده دور نهم مجلس و مشاور علی لاریحانی  با اشاره به برخی از زمزمه ها مبنی بر حمایت حزب کارگزاران سازندگی از علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: آنگونه که بنده اطلاع دارم هنوز آقای لاریجانی برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی نکردند و ایشان هیچ برنامه ای فعلا ندارد.

وی ادامه داد: طبعاً حزب کارگزاران سازندگی هم مانند سایر احزاب با توجه به اینکه هر چه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم بررسی های خود را در رابطه با نامزدها انجام می دهند اما همانطوریکه عرض کردم تا جایی که بنده اطلاع دارم آقای لاریجانی هنوز برای ورود به انتخابات اعلام آمادگی نکرده اند.

حقیقت پور با رد این موضوع که گفته شده آقای لاریجانی منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست تا برای ۱۴۰۰ برنامه ریزی کند، گفت: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ ربطی به انتخابات ریاست جمهوری ما ندارد زیرا ما یک دولت و کشور مستقل هستیم که برای خودمان با دیدگاه هایی که مردم عزیزمان دارند رئیس جمهور خودمان را انتخاب می کنیم، بنابراین انتخابات آمریکا هیچ تاثیری روی انتخابات سال آینده کشور ما ندارد.

وی تصریح کرد: آمریکایی ها اگر بخواهند چنگ و دندان نشان بدهند مقاومت می کنیم اما اگر بخواهند آدم بشوند و یک گفتمان برابر داشته باشند ما هم حاضریم یک گفتمان برابر داشته باشیم.

مشاور علی لاریجانی در خصوص برخی اخبار مبنی بر تشکیل ستاد های انتخاباتی لاریجانی در استان ها با حضور نمایندگان ادوارگفت: بنده در جریان این موضوع نیستم و فکر نمی کنم این اتفاق صورت گرفته باشد چرا که اگر چنین کاری انجام شده باشد آقای لاریجانی حتما ما را در جریان قرار می داد.

حقیقت پور همچنین خاطرنشان کرد: بنده معتقدم که آقای لاریجانی به درد شرایط کنونی کشور و نظام ما می خورد اما اینکه شرایط سیاسی کشور هم برای آقای لاریجانی آماده است؟! ما چنین پالسی هنوز نگرفتیه ام. مگر شرایط به گونه ای باشد که علما و بزرگان ورود کنند و از ایشان خواهش کنند که به صحنه انتخابات بیاید.

منبع: مدارا

  • نویسنده :
  • منبع :