19 دی: بر اساس اعلام تارنمای انتخابات آمریکا، حدود ۲۴۰ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند که در انتخابات‌های پیشین نشان داده شده است که حدود نیمی از آن‌ها در پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند.

مشارکت انتخابات پیش از موعد این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های پیشین بسیار بیشتر بوده است که همه‌گیری کرونا و همچنین دو قطبی شدن شدید جامعه از عوامل اصلی آن محسوب می‌شود.

  • نویسنده :
  • منبع :