19 دی: محمد مهاجری به توئیت سردبیر سابق روزنامه کیهان درباره حضور سیداحمد خاتمی در جمع فقهای شورای نگهبان واکنش نشان داد.

محمد مهاجری روزنامه نگار اصولگرا در واکنش به توئیت مهدی نصیری سردبیر سابق روزنامه کیهان درباره انتصاب سید احمد خاتمی به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان نوشت:  «برادر بزرگوارم مهدی نصیری عضویت آقای احمدخاتمی در شورای نگهبان را مساوی تشدید نظارت استصوابی گرفته. مشی یکی دوسال اخیر آقای خاتمی با آنچه قبلا از او سراغ داریم تا حدی تفاوت کرده و همین می تواند امیدبخش باشد. من به همین دلخوشی های کوچک(که شاید توهم باشد) هم خوشم.»

مهدی نصیری در توئیتی نوشته بود: «انتخاب آیت الله سید احمد خاتمی به عضویت شورای نگهبان نشانه غلبه نظریه نصب ولایت فقیه بر نظریه انتخاب ولایت فقیه در جمهوری اسلامی و نیز تشدید نظارت استصوابی بر انتخاباتهاست و البته نشانه شکاف عمیق گفتمانی و تحلیلی بین صدر و ذیل جامعه.» 

  • نویسنده :
  • منبع :