19 دی: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: در روزهای اخیر دو تانکر حمل غیرمجاز پسماندهای صنعتی در بخش سلفچگان توسط کارشناسان و محیط بانان این اداره کل شناسایی و توقیف شدند.

سید رضا موسوی مشکینی در سخنانی اظهار داشت: متأسفانه با افزایش فشارهای اقتصادی بر واحدهای صنعتی، تخلف در حوزه های گوناگون زیست محیطی به ویژه مدیریت اصولی پسماندها شدت گرفته است.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مدیریت پسماندهای صنعتی برعهده تولیدکننده پسماند است، خاطرنشان کرد: واحدهای آلاینده صنعتی که عمدتا از تکنولوژی های ضعیف و قدیمی برخوردار هستند، باید خودشان مدیریت پسماندهای حاصل را انجام دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از دستگیری تعدادی از متخلفان که مبادرت به تخلیه و جابجایی غیرقانونی پسماندهای صنعتی کرده بودند خبر داد و گفت: در روزهای اخیر دو تانکر حمل پسماند که در حال جابجایی پسماندهای سایت 18 هکتاری سلفچگان بودند، توسط کارشناسان و محیط بانان این اداره کل شناسایی و توقیف شدند.

وی ضمن قدردانی از همکاری ها و مساعدت نیروهای انتظامی در دستگیری متخلفان زیست محیطی، تصریح کرد: این دو پرونده در واحد حقوقی اداره کل به دقت در دست بررسی و جمع آوری مدارک و مستندات بوده و قطعا به صورت جدی با متخلفان برخورد خواهد شد.

موسوی تخلیه پسماندهای صنعتی در حاشیه جاده ها و رودخانه های استان قم را از معضلات جدی زیست محیطی دانست و گفت: یک تانکر متخلف نیز پس از گزارش مأموران راهداری مبنی بر تخلیه سرباره های سرب در حاشیه جاده اراک به زودی توقیف و پرونده این تخلف نیز جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به تأیید سرمایه گذار و تصویب مکان احداث سایت پسماند ویژه و صنعتی استان قم در شورای برنامه ریزی و کارگروه مدیریت پسماند استان قم، گفت: امیدواریم با افزایش کنترل و نظارت بر اجرای قوانین زیست محیطی به ویژه در شهرک های صنعتی، شاهد کاهش تخلفات در حوزه پسماندها و آلودگی ها باشیم.

  • نویسنده :
  • منبع :