19 دی: رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هر گونه عوارض واکسن های کرونا در کشور ثبت می شود و تاکنون هیچ عوارض جدی و نگران کننده ای از واکسن های تزریق شده نداشته ایم.
محمد مهدی گویا روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره ثبت عوارض واکسن های کرونا در کشور افزود: تک تک واکسن های کرونا که در کشور تزریق می شوند اگر عوارضی داشته باشند هم در سامانه سیب معاونت بهداشت وزارت بهداشت و هم در سامانه تی تک سازمان غذا و دارو با پر کردن فرم های ثبت عوارض، ثبت و بررسی می شود و خوشبختانه تاکنون هیچ یک از انواع واکسن های تزریق شده در کشور عوارض جدی و نگران کننده ای نداشته اند.
وی که خود هفته گذشته در طرح کارآزمایی بالینی واکسن کوبایی سابرینا که قرار است به طور مشترک با انستیتو پاستور ایران در کشور تولید شود، شرکت کرده و این واکسن را تزریق کرده بود، گفت: تزریق این واکسن هیچ عوارضی برای من نداشت.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در ایران تاکنون چهار نوع واکسن کرونای وارداتی برای واکسیناسیون علیه بیماری کووید۱۹ وارد شده که شامل واکسن اسپوتنیک وی روسیه، واکسن سینوفارم چین، واکسن آسترازنکا تولید کره جنوبی و واکسن کواکسین تولید هند است. بررسی ها نشان می دهد، هیچ یک از این واکسن ها پس از تزریق عوارض جدی نداشته اند و عمدتا با یک یا دو روز تب یا بدن درد مختصر همراه بوده است.

  • نویسنده :
  • منبع :