19 دی: محمود کریمی مداح در یک مجلس عزاداری با خواندن اشعاری، به ظریف حمله کرد.
کریمی این اشعار را در کنایه به وزیر خارجه ایران بر زبان آورده است:
سرِ نیزه که رحل قرآن شد
وقت تضعیف مرد میدان شد
آخرین ضربه‌های مالک بود
اشعری شیر شد، رجزخوان شد
شر شد و فتنه شد، تلاطم‌شد
امر مولا در این میان گم‌شد
رشته افتاد دست جاسوسان
اشعری، انتخاب مردم شد

  • نویسنده :
  • منبع : انتخاب