19 دی: آیت الله شبیری زنجانی به استفتایی درباره پرداخت زکات فطره از غذای غیر اصلی پاسخ گفته‌ است.
آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در پاسخ استفتا درباره پرداخت زکات فطره از غذای غیر اصلی چنین مرقوم داشته است:

پرسش:
کسی که غذای اصلی‌ اش برنج است ولی نان را هم در کنار آن یا در بعضی وعده‌ ها می‌ خورد، آیا می‌ تواند زکات فطره را بر اساس قیمت نان حساب کند؟

پاسخ:
مانعی ندارد. شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند، هر نفری یک صاع (تقریبا ۳ کیلو و ۶۰۰ گرم) از خوراکی‌ های رایج در منطقه خود (مانند گندم، برنج، خرما و ...)  یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.


  • نویسنده :
  • منبع :