19 دی: مبلغ فطریه رمضان ۱۴۰۰ از سوی مراجع تقلید اعلام شد.

  • نویسنده :
  • منبع :