جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مردم لبنان در مقابله با بیماری کرونا‏، کمک‌های باارزشی شامل وسایل و تجهیزات پزشکی در اختیار این کشور قرار داد.

به گزارش فرارو، کمک‌های ایران به لبنان شامل ۱۵ دستگاه تنفس مصنوعی‏ با استاندارد‌های بین المللی‏، کیت‌های تشخیص پی سی آر و دیگر تجهیزات پزشکی بود که در فروگاه بین المللی بیروت توسط محمد جلال فیروزنیا سفیر ایران تقدیم حمد حسن وزیر بهداشت لبنان‏، ناصیف حتی وزیر امور خارجه این کشور و میشل نجار وزیر حمل و نقل لبنان به عنوان نمایندگان این کشور شد.

حمد حسن وزیر بهداشت لبنان گفت: کل جهان با کمبود این وسایل مواجه است و از ایران به سبب ارسال چنین هدیه‌ای تشکر می‌کنیم.

ناصیف حتی وزیر امور خارجه لبنان نیز گفت: این کمک‌ها بسیار مهم و باارزش است و چنین هدیه‌ای در چنین شرایط زمانی بیانگر ماهیت روابط دوستانه و همکاری ملت‌های ایران و لبنان است.

میشال نجار وزیر حمل و نقل لبنان نیز اعلام کرد: این هدیه بیانگر احساس محبت‏‏‏، برادری و انسانیت ایران در قبال لبنان است و ما از دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران به علت این هدیه تشکر می‌کنیم.

از سوی دیگر سفیر ایران در بیروت گفت: این کمک‌ها یک اقدامی انسانی در چارچوب روابط انسانی بین دو ملت لبنان و ایران است.

فیروزنیا گفت: همه این کمک‌ها خصوصا دستگاه‌های تنفس مصنوعی تولید جمهوری اسلامی ایران است و همانطور که می‌دانید این دستگاه‌ها از مهمترین تجهیزات پزشکی در مقابله با بیماری کرونا به شمار می‌رود.

 

  • نویسنده :
  • منبع : فرارو