19 دی: سخنگوی ستادهای مردمی حامی سید ابراهیم رئیسی اعلام کرد: احکام منتشره در فضای مجازی، خودساخته و باطل است.
«مهدی دوستی» سخنگوی ستادهای مردمی حامی سید ابراهیم رئیسی اعلام کرد: ستادهای حامی آیت‌الله رئیسی، مردمی است و مردم هم به دنبال حکم برای فعالیت نیستند.
وی افزود: به جز احکام صادره از سوی شورای مرکزی هماهنگی ستادهای مردمی با رویه مشخص، سایر احکام منتشره در فضای مجازی، خودساخته و باطل است و شیطنت محسوب می‌شود.
دوستی با بیان اینکه امروز مطالبی در فضای مجازی دیدم که صادرکننده حکم جعلی است، گفت: برای تخریب به هر چیزی متوسل نشوید.

  • نویسنده :
  • منبع :