با دستور دادستانی قم و اقدام عوامل انتظامی، تعدادی از اراذل و اوباش سابقه دار در تجمع شبانه شناسایی و دستگیر شدند.

عکاس: محمد محسن زاده/ میزان

  • نویسنده :
  • منبع : میزان