نخست وزیر جدید عراق با صدور حکمی عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین و اعضای کابینه وی را بازنشسته کرد.

به گزارش پایگاه خبری المعلومه، مصطفی الکاظمی در حکم خود آورده است: این تصمیم با توجه به رای اعتماد مجلس به دولت جدید و انجام سوگند قانون اساسی از سوی آن و با استناد به اختیاراتی که قانون اساسی به نخست وزیر داده است، گرفته شد. 

الکاظمی در حکم خود افزود: عبدالمهدی و اعضای کابینه وی از تاریخ ۵/۷ /۲۰۲۰ (۱۸ اردیبهشت) بازنشسته شده اند. 

نخستین نشست دولت جدید عراق روز شنبه به ریاست الکاظمی برگزار شد.دولت جدید بامداد پنجشنبه هفته گذشته از پارلمان رای اعتماد گرفت. 

الکاظمی در مراسم رسمی که در کاخ نخست وزیری در بغداد برگزار شد، وظایف و مسوولیت دولتی را از سلف خود «عادل عبدالمهدی» تحویل گرفت. 

وی در این مراسم گفت که ما سوگند خورده ایم تا از کشور محافظت کنیم؛ به شهروندان اطمینان دهیم و برای آنها پیام بفرستیم که این دولت برای تامین نیازهای زندگی مناسب و معقول کوشش خواهد کرد. 

دولت الکاظمی ساعاتی پس از کسب رای اعتماد پارلمان با استقبال گسترده بین المللی رو به رو شد. 

از مجموع ۲۳ وزیر، پارلمان عراق در نشست خود به ۱۵ وزیر رای اعتماد داد، پنج وزیر رد شدند و تکلیف سه وزارتخانه مهم دارایی، نفت و وزارت امور خارجه به زمان دیگر موکول شد.

  • نویسنده :
  • منبع : ایرنا