19 دی: سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی گفت: پرونده حسام الدین آشنا پس از اعتراض متهم در دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شده بود که هیات منصفه در رسیدگی مجدد با اکثریت آراء متهم را مجرم دانست اما همچنین با اکثریت آراء متهم مستحق تخفیف دانست.
احمد مومنی راد روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: روز یکشنبه دهم مرداد ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران یک پرونده جرم سیاسی به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.
وی ادامه داد: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در دو شکایت این پرونده قبلا در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شده بود و بعد از اعتراض متهم، دیوان عالی کشور آن را به شعبه هم عرض - شعبه ششم - عودت داده بود.
مومنی راد افزود:‌ دادگاه با قرائت قرآن و با حضور هیات منصفه‌ای غیر از جلسه قبلی شروع شد و پس از سخنان رئیس دادگاه، نماینده مدعی‌العموم به شرح کیفرخواست پرداخت سپس با توجه به عدم حضور متهم، وکیل او به صورت مبسوط و تفصیلی به دفاع از موکل خود پرداخت.
سخنگوی  هیات منصفه جرایم  مطبوعاتی و سیاسی گفت: متهم با تاخیر ۴۰ دقیقه ای وارد شد و دفاعیات خود را مطرح کرد و بعد از خاتمه دادگاه هیات منصفه جرایم سیاسی وارد مشورت شد و پس از اتمام شور، رأی‌گیری به عمل آمد.
وی اضافه کرد: هیات منصفه در یک اتهام و دو شکایت متهم را با اکثریت آراء مجرم دانست همچنین با اکثریت آراء متهم مستحق تخفیف دانست.

  • نویسنده :
  • منبع :