19 دی: وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان روز سه شنبه درباره آتش سوزی در یک منطقه جنگلی کوهستانی شهرستان " لنکران" واقع در نزدیکی مرز جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
به گزارش سه شنبه شب از وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان، برای مهار آتش سوزی در جنگل کوهستانی صعب العبور در نزدیکی روستای "مولوژا" شهرستان لنکران یک فروند بالگرد جلب شده است.
همچنین گروه های آتش نشانی و کارکنان جنگلداری محلی در محل حادثه حاضر شده و در خصوص اطفای حریق اقدام می کنند.
این در حالی است که وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان روز گذشته (دوشنبه) در گزارشی در باره بروز آتش سوزی در جنگلهای کوهستانی شهرستان همجوار "یاردیملی" این کشور در مرز ایران و گسترش آن تا ۱۵ هکتار اراضی جنگلی خبر داد.
بر اساس این گزارش، در دومین روز بروز آتش سوزی در این منطقه یک فروند بالگرد برای مهار آتش سوزی اختصاص داده شده است.
با توجه به این که آتش سوزی در یک منطقه صعب العبور بروز کرده است و انتقال خودروها و تجهیزات  آتش نشانی به این منطقه  امکان پذیر نیست، برای اطفای حریق بیشتر از تجهیزات دستی استفاده  می شود.
شهرستان های "لنکران" و "یاردیملی" در جنوب جمهوری آذربایجان و در مرز ایران در مسیر استان اردبیل واقع شدند. 

  • نویسنده :
  • منبع : ایرنا