معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری در توئیتی به انتظارات رئیس جمهور از وزارت صمت اشاره کرد.

به گزارش خبرآنلاین، رئیس جمهور دوشنبه شب وزیر صنعت را برکنار و با صدور حکمی، مهندس حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. 

علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری در توئیتی با اشاره به حکم رئیس جمهور نوشت: انتظارات رئیس جمهور از وزارت صمت که در حکم امروز سرپرست جدید، مجددا مورد تاکید قرار گرفت؛ 

1-توجه ویژه به جهش تولید در شرایط تحریم. 

2-افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل موثر برون سازمانی.

3-بهره گیری از ظرفیت و آرای صاحبنظران در مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی.

  • نویسنده :
  • منبع : خبرآنلاین